Pravidlá a príklady triddlerov

Trojuholníkové maľované krížovky (triddlers) sú logické hlavolamy, pri ktorých je okolo mriežky umiestnená legenda s číslami, a pomocou nich sa vytvorí obrázok.
Legenda je umiestnená okolo celej mriežky.
Smer legendy je vodorovný, zvislý a diagonálny.
Každé číslo legendy označuje počet za sebou nasledujúcich trojuholníkov rovnakej farby.
Medzi jednotlivými skupinami je vždy aspoň jeden prázdny trojuholník.
Legenda je v správnom poradí.
Skupiny s rôznymi farbami môžu a nemusia byť oddelené prázdnym trojuholníkom.

Riešenie maľovanej krížovky

Červená šípka ukazuje smer legendy, ako aj smer, v ktorom sa má umiestniť na mriežku.
Ak budeme počítať pomocou prekrývania a odpočítame legendu zospodu nahor a zhora nadol, môteme na mriežke umiestniť 5 trojuholníkov z čísla legendy 6. To isté môžeme spraviť s číslami legendy (2,3). Číslo legendy 4 už má 4 trojuholníky na mriežke. Zvyšok môžeme vyplniť farbou pozadia. V riadku čísla legendy 4 už máme 1 trojuholník a 2 trojuholníky. Doplníme medzi ne ďalší trojuholník, aby sme dostali skupinu 4.
Trojuholník označený červenou musí byť biely, aby oddelil dve skupiny trojuholníkov. Teraz môžeme dokončiť riadok legendy (2,3). Môžeme doplniť 4. trojuholník, ktorý potrebujeme pre legendu 4 a dokončiť riadok legendy (1,2). Na dokončenie krížovky nám ostáva jeden prázdny trojuholník, ktorým doplníme legendu (1,1).