Okno riešenia Triddlers

(Kliknutím na červené číslo sa dostanete priamo na informáciu o danej položke.)
Legenda
Každé číslo legendy označuje počet za sebou nasledujúcich trojuholníkov rovnakej farby.
Farba pozadia
Medzi jednotlivými skupinami rovnakej farby je vždy minimálne jeden prázdny trojuholník (farba pozadia).
Oblasť krížoviek
Ľavým/pravým kliknutím na legendu zvolíte farbu ľavého/pravého tlačidla myši.
Ľavým/pravým kliknutím v mriežke umiestnite zvolenú farbu.
Kliknutím alebo potiahnutím stredného tlačidla myši odstránite vyfarbené štvorce alebo štvorce pozadia, ktoré ste umiestnili na mriežku.
  Spätný kláves (Backspace) - odstráni 1 až 1 000 krokov.
Ctrl-S - Uloží prácu na krížovke.
Stlačením tlačidla Shift+ľavé tlačidlo myši umiestni znak "o" na legendu a/alebo na mriežku.

Stlačením tlačidla Ctrl+ľavé tlačidlo myši odstráni znak "o".

Potiahnutie+Shift/Ctrl ľavé tlačidlo myši umiestni/odstráni niekoľko znakov "o".
Stlačením tlačidla Shift+pravé tlačidlo myši umiestni znak "Y" na legendu a/alebo na mriežku.

Stlačením tlačidla Ctrl+ľavé tlačidlo myši odstráni znak "Y".

Potiahnutie+Shift/Ctrl ľavé tlačidlo myši umiestni/odstráni niekoľko znakov "Y".
Môžete tiež umiestniť znaky "o" a "Y" spolu na jedno miesto v legende alebo v mriežke, čím získate tretiu možnosť, ako si označiť jednotlivé štvorčeky v legende a mriežke.
Informačná lišta

Tu vidíte ID krížovky, jej popis a rozmery a čas, ktorý ste strávili jej riešením.
Ak ste si zvolili možnosť "Skryť popis", popis krížovky ostane skrytý.
Menu

Save (Ctrl-S) (Uložiť) - Uloží prácu na krížovke online.

Uložiť lokálne (Ctrl+Shift-S) - Uloží prácu na krížovke na počítači (offline). Táto funkcia je dostupná len pre predplatiteľov.

Vytlačiť Vytlačí krížovku priamo z apletu na vašej tlačiarni.
Môžete vytlačiť čiastočne vyriešenú krížovku alebo zvoľte možnosť Clear All (Vymazať všetko) a krížovku vytlačiť s prázdnou mriežkou. Táto funkcia je dostupná len pre predplatiteľov.

Clear All (Vyprázdniť všetko) Zvolením tejto možnosti vymažete celú oblasť krížovky. Odstránia sa všetky trojuholníky, ktoré ste umiestnili na mriežku, a čas sa vynuluje.
Exit (Koniec) - Zatvorí okno krížovky.

Zoom In (Plus) (Priblíženie) - Zväčší krížovku.
Zoom Out (Mínus) (Oddialenie) - Oddiali krížovku.

Zvoľte si farby, ktoré sa vám najväčšmi hodia na jednotlivé čiary mriežky Grid a hrubšie čiary mriežky Grid5.
Zvoľte si vlastnú farbu Guides (vodiacich čiar) - hrubé obrysy okolo legendy, ktoré ukazujú, na ktorých čiarach sa nachádza myš.

Systém nastaví tieto farby ako vaše predvolené pre všetky krížovky. Pomocou položky Reset Colors (Obnoviť farby) sa vrátite k pôvodným farbám systému.
Táto funkcia je dostupná len pre predplatiteľov.
Lišta nástrojov

Posuvná oblasť Posuvná oblasť (Drag Area) vám umožňuje posúvať lištu na obrazovke. Stlačte a podržte tlačidlo myši a potom pohnite myšou.
Lištu môžete vytiahnuť z rámčeka a urobiť z nej plávajúce okno. Ak toto okno zavriete (kliknutím na X), plávajúce okno sa vráti na svoje miesto.
Môžete ho presunúť aj na iné miesto na obrazovke (vľavo, vpravo, nadol).
Značky označujú farby ľavého a pravého tlačidla myši.

Po kliknutí ľavým tlačidlom myši na legendu sa ľavá značka zmení na tú farbu, na ktorú ste klikli. To isté sa stane s pravou značkou, ak na legendu kliknete pravým tlačidlom myši.

V dvojfarebných krížovkách označuje ľavé tlačidlo farbu legendy a pravé tlačidlo farbu pozadia. Toto je predvolené značenie.
Lišta s paletou:
Toto je zoznam všetkých farieb použitých v krížovke.
Môžete kliknúť na každý štvorec a umiestniť tak farbu na ľavé/pravé tlačidlo myši.

Farbu si môžete vybrať aj pomocou klávesov na klávesnici (1-8):
Kláves na klávesnici - Umiestni farbu na ľavé tlačidlo myši.
Shift+Kláves na klávesnici - Umiestni farbu na pravé tlačidlo myši.

  je farba oblasti riešenia. Použite ju na odstránenie vyfarbených štvorcov alebo pozadia, ktoré ste umiestnili do mriežky.
Zmena farieb:

Farba legendy:
Ak chcete zmeniť farbu legendy, dvakrát kliknite na daný štvorec (2. - 8.) v lište s paletou.

Farba pozadia:
Ak chcete zmeniť farbu pozadia, dvakrát kliknite na ľavý štvorec v lište s paletou.

Farba oblasti riešenia:
Ak chcete zmeniť farbu v oblasti riešenia, dvakrát kliknite na pravý štvorec v lište s paletou.
Systém nastaví túto farbu ako predvolenú pre všetky krížovky. Pomocou položky Reset Colors (Obnoviť farby) (v menu View (Náhľad)) sa vrátite k pôvodnej farbe systému. Táto funkcia je dostupná len pre predplatiteľov.
Tlačidlá Zoom In/Out (priblíženia/oddialenia) zväčšia alebo zmenšia veľkosť krížovky.
Pause (Ctrl-P) - (Pozastaviť) - Dočasne pozastaví riešenie. Čas v informačnej lište sa zastaví a legenda zmizne, kým opäť nestlačíte skratku Ctrl-P.

Funkcia Auto Pause - ak ste neaktívni po dobu 10 minút, applet sa automaticky pozastaví.
Táto funkcia je dostupná len pre predplatiteľov.
Legenda Farba pozadia Oblasť krížoviek Informačná lišta Menu Lišta nástrojov Mriežka Mriežka5 Vodiace čiary Ľavé kliknutie Pravé kliknutie Ľavé kliknutie Ľavé kliknutie Pravé kliknutie Pravé kliknutie Kliknutie stredovým tlačidlom myši