Navodila za reševanje tridlerjev

To je tridler, ki ga bomo rešili.

Če prvič rešujete tovrstne miselne uganke, vam priporočamo, da se najprej naučite reševati gobeline, preden se lotite tridlerjev.
Začeli bomo z namigoma 4 in 7 (obkrožena z rdečo).

Črne trikotnike smo obarvali s pomočjo štetja prekrivajočih se polj. Za podrobnejšo razlago te metode si poglejte navodila za gobeline.

Zelena puščica označuje smer namigov pa tudi smer zaporedja barvnih trikotnikov.
We are now going to look at the entire top line, from left to right:
2 - We leave one triangle empty above and below the black triangle and color the rest of the line white (the background color).
2 - We already have 2 black triangles as required so we can color the rest of the line white.
2 - Is still empty.
7 - We can add 3 black triangles below the 2 that are already in the grid, leave 2 empty and color the rest white.
2 - The first and second clues are 2. Since we have 2 black triangles, we can fill one triangle above and below the double-black in white . It leaves us one triangle above the white (it is marked with a red dot). We can color this white since it is only 1 triangle and the clue calls for 2.
2 - The first clue is 2. Since we already have 2 triangles in the grid, we can fill one triangle above and below the double-black with white.
Again, let's look at the whole line, from top to bottom:
7 - We can mark 6 black triangles in addition to the one we have and complete the line with white background color since we have a total of 7.
2 - Below the 2 black triangles we can color one triangle white. Since this must be our first chain of two, we can color the very first triangle white.
2 - Same as above.
2 - Same as above.
5 - We can complete the "chain" of 5 as required and mark, in white, one triangle below the 5 blacks.
Now we can solve the left side, from top to bottom:
1 - We will color the one empty triangle black.
4 , 7 - This line contains all the necessary triangles so we can color the one remaining empty triangle white.
3 , 1 , 2 - The first 3 and the last 2 black triangles are already in the grid so we can mark off their boundaries with white. That leaves only one empty triangle for the middle clue of this line. We color it black.
2 , 1 , 2 - We color the triangle to the left of the 2 blacks with white.
2 , 2 , 2 - The clue requires 2. We can add first one black triangle and then one white triangle to the left of the what is now 2 blacks.
From left to right:
2 - The required 2 is already in the grid so we can color the rest of the line white.
7 - We can add 2 black triangles to the 5 that are already in the grid and color the rest of the line white.
2 , 2 ... - The first "chain" of 2 is in the grid. The triangle with the red dot was empty but, since the next clue is 2, we can now color it white.
2 , 1 ... - We add one white triangle below the 1 black square.
7 - We add 4 black triangles to the three we already have and color the rest of the line white.

The line that is marked with a green arrow is empty so we can color all the triangles white.
Od zgoraj desno do levo spodaj:
2 , 1 , 2 - Ostal nam je samo še en prazen trikotnik. Srednji namig nam pove, da mora biti ta trikotnik črn.
2 , 1 , 2 - Vsi namigi so že obavrvani, zato ostala polja obarvamo belo.
2 , 2 , 2 - Z belo obarvamo polje nad dvema črnima trikotnikoma.
3 , 7 , 1 - Dokončamo lahko namig 7 in ga zaključimo z belim trikotnikom.
Od zgoraj navzdol:
2 , 1 , 2 - Vsi namigi so že obarvani, zato lahko preostanek vrstice obarvamo belo.
2 , 2 , 2 - Z belo obarvamo trikotnik, ki je desno od dveh črnih (prvi namig). Tako nam ostanejo še tri prazna polja od katerih lahko s črno obarvamo srednje.
2 , 2 - Vsi namigi so že obarvani zato prazna polja obarvamo z belo.
1 , 7 - Obarvamo lahko 7 črnih polj in jih zaključimo z belim trikotnikom.
2 , 2 , 2 - V vrstici imamo samo še eno prazno polje. Ker je namig 2, ga obarvamo črno.

5 , 2 - Vsi namigi so že obarvani, zato obarvamo preostala polja z belo barvo.
2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 - Zapolnite še preostale namige in trikotnike v barvi ozadja.
Od zgoraj navzdol:

1 , 2 - Z belo obarvamo najbolj desno prazno polje, saj je desni namig 2. Tako lahko dodamo še en črn trikotnik, temu, ki je že v vrstici in še en bel.

1 , 2 , 1 - Kje bo desni namig 1 ne moremo vedeti, vemo pa, da je črno polje, ki je že obarvano del namiga 2. Zatorej lahko namig dokončamo s črnim trikotnikom in nato še z enim belim.
3 , 7 ,1 - S črno lahko obarvamo prazno polje kot zahtevajo namigi.

1 , 2 , 1 - Prvi desni namig je 1 (to polje 1, ki smo ga pravkar obarvali) zato lahko z belo obarvamo trikotnik levo od tega (označen z rdečo piko).
2 , 1 - S črno obarvamo polje na dnu in dokončamo vrstico z belo barvo.
2 , 1 - Ker imamo na desni en črn trikotnik, moramo polje levo od njega obarvati belo. Vrstico rešimo tako, da dodamo še en črn trikotnik kot zahtevajo namigi in preostanek obarvamo z belo barvo.
2 , 2 , 1 , 1 , 1 - Prva dva namiga sta že v mreži. Trojni "1" namig pa lahko položimo v mrežo le na en način (označen z rdečimi pikami). Tako smo končali z reševanjem.
To je rešitev Triddlerja KITE.