Tridlerji - pravila in primeri

Tridlerji so logične uganke, kjer s pomočjo namigov (številk) okoli mreže sestavite sliko.

Namigi obkrožajo celotno mrežo.

Namigi so v vodoravni, navpični in diagonalni smeri.

Vsak namig pove število zaporednih kvadratkov enake barve.
Med dvema namigoma je vsaj en prazen trikotnik.
Namigi so v pravilnem zaporedju.
Med namigi različnih barv so lahko ali pa tudi ne prazni trikotniki.

Reševanje gobelina

Rdeča puščica označuje smer namigov in položaj postavitve v mreži.
Če uporabimo prekrivajoče štetje in štejemo od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol, lahko postavimo 5 trikotnikov namiga 6 v mrežo. Enako lahko naredimo tudi za namig (2,3). Namig 4 že ima 4 trikotnike v mreži. Preostalo lahko dopolnimo z barvo ozadja. Tu že imamo 1 in 2 trikotnika v vrstici namiga 4. Dodamo še en trikotnik mednje, da dobimo skupino 4 trikotnikov.
Trikotnik z rdečo piko mora biti bel, da razdeli dve skupini trikotnikov. Zdaj lahko dokončamo vrstico z namigom (2,3). Dodamo lahko 4. trikotnik, ki ga potrebujemo za namig 4 ter dokončamo še vrstico z namigom (1,2). Ostal nam je še samo en prazen trikotnik, da dokončamo namig (1,1) in rešimo tridler.