Triddlers handledning - Lösa pussel

Detta är pusslet vi kommer att lösa.

Om detta är första gången du försöker dig på denna typen av pussel rekommenderar vi att du först provar på Griddlar innan du försöker med Triddlar.
Vi börjar med ledtrådarna 4 och 7 (inringat i rött).

Vi kommer inte förklara varför de svarta trianglarna är markerade eftersom vi redan gått igenom detta i Griddlershandledningen.

Den gröna pilen visar riktningen på ledtrådarna likväl som riktningen på de färgade triangelkedjorna.
Vi ska nu titta på den översta raden, från vänster till höger:
2 - Vi låter en triangel vara tom ovanför och under de svarta trianglarna och färgar resten av raden vit (bakgrundsfärgen).
2 - Vi har redan två svarta trianglar - precis det som krävs - så vi kan färga resten av raden vit.
2 - Är fortfarande tom.
7 - Vi kan lägga till tre svarta trianglar nedanför de två som redan finns i rutnätet, lämna två tomma och färga resten vita.
2 - Den första och andra ledtråden är 2. Eftersom vi har två svarta trianglar kan vi färga en triangel ovanför och under den dubbelsvarta som finns i rutnätet. Då återstår en triangel ovanför den vita (markerad med en röd prick). Vi kan färga den vit eftersom det endast är en triangel och ledtråden kräver 2.
2 - Den första ledtråden är 2. Eftersom vi redan har två trianglar i rutnätet kan vi färga, med vitt, en triangel ovanför och under den dubbelsvarta.
Låt oss återigen titta på hela raden, från toppen till botten:
7 - Vi kan markera 6 svarta trianglar utöver den vi har och fullborda raden med vit bakgrundsfärg eftersom det totala antalet nu är 7.
2 - Under de 2 svarta trianglarna kan vi färga en triangel vit. Eftersom detta måste vara vår fösta kedja av två så kan vi färga den allra första triangeln vit.
2 - Samma som ovan.
2 - Samma som ovan.
5 - Vi kan fullborda "kedjan" av 5 som krävs och markera, med vitt, en triangel under de 5 svarta.
Nu kan vi lösa den vänstra sidan, från toppen till botten:
1 - Vi färgar den ensamma tomma triangeln svart.
4 , 7 - Denna raden innehåller alla nödvändiga trianglar så vi kan färga den återstående tomma triangeln vit.
3 , 1 , 2 - De första 3 och de sista 2 svarta trianglarna finns redan i rutnätet så vi kan markera deras angränsande rutor med vitt. Då återstår endast en tom triangel för den mellersta ledtråden på denna raden. Vi färgar den svart.
2 , 1 , 2 - Vi färgar trianglen till vänster om de 2 svarta vit.
2 , 2 , 2 - Ledtråden kräver 2. Vi kan lägga till först en svart triangel och sedan en vit triangel till vänster om vad som nu är 2 svarta.
Från vänster till höger:
2 - De 2 som krävs finns redan i rutnätet, så vi kan färga resten av raden vit.
7 - Vi kan lägga till 2 svarta trianglar till de 5 som redan finns i rutnätet och färga resten av raden vit.
2 , 2 ... - Den första "kedjan" av 2 finns i rutnätet. Triangeln med den röda pricken var tom men, eftersom nästa ledtråd är 2 kan vi nu färga den vit.
2 , 1 ... - Vi lägger till en vit triangel nedanför den svarta rutan.
7 - Vi lägger till 4 svarta trianglar till de tre vi redan har och färgar resten av raden vit.

Raden som är markerad med en grön pil är tom, så vi kan färga alla trianglarna vita.
Från översta högra hörnet till nedersta vänstra:
2 , 1 , 2 - Det finns endast en triangel kvar. Från mitten ledtrådarna vi har så kan vi fylla dom med svart..
2 , 1 , 2 - Alla ledtrådar är i rutnätet så vi kan fylla i resten av raden med vitt..
2 , 2 , 2 - Vi färglägger, med vitt, triangeln ovanför de två svarta.
3 , 7 , 1 - Vi kan nu färdigställa de 7 önskade svarta och avsluta kedjan med en vit triangel.
Från toppen till botten:
2 , 1 , 2 - Alla ledtrådar är i rutnätet så vi kan färga resten av linjen vit.
2 , 2 , 2 - Vi färglägger, med vitt, triangeln till höger om de första 2 svarta. Då återstår tre tomma trianglar. Vi kan markera, i svart, triangeln i mitten.
2 , 2 - Alla ledtrådar finns i rutnätet så vi kan göra alla tomma trianglar vita.
1 , 7 - Vi kan färdigställa de 7 ösnkade svarta och avsluta kedjan med en vit triangel.
2 , 2 , 2 - Det finns bara en ensam triangel kvar på rutnätet. Eftersom ledtråden är 2 färgar vi den svart.

5 , 2 - Alla ledtrådarna finns på rutnätet, så vi färgar resten av raden vit.
2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 - Fyll i de återstående ledtrådarna och bakgrundstrianglarna.
Från toppen till botten:

1 , 2 - Vi färgar den tomma triangeln längst till höger vit eftersom den första ledtråden är 2. Vi kan därför även lägga till en svart triangel till den som redan finns på rutnätet, och en vit till vänster om den.

1 , 2 , 1 - Vi vet inte var vi ska sätta ledtråden 1 längst till höger, men vi vet att den svarta triangeln i mitten är den från den andra ledtråden (2). Vi kan därför lägga till en svart triangel till vänster om den och avsluta kedjan med vitt.
3 , 7 ,1 - Vi kan färga den enda tomma triangeln svart, enligt ledtrådarna.

1 , 2 , 1 - Den första högra ledtråden är ett (1:an vi just lade till) så vi kan färga triangeln till vänster om den vit (markerad med en röd prick).
2 , 1 - Vi färgar den nedersta triangeln svart och fullbordar raden med vitt.
2 , 1 - Eftersom vi har en triangel till höger kan vi färga triangeln till vänster om den vit. Vi kan lägga till en svart triangel till den i mitten för att skapa "kedjan" av 2 som krävs, och fullborda linjen med vitt.
2 , 2 , 1 , 1 , 1 - De första två ledtrådarna finns redan på rutnätet. Det enda sättet att få in de tre "1:orna" är markerat med rött på bilden. Detta fullbordar pusslet.
Detta är lösningen på pusslet "KITE".