Triddlers regler och exempel

Triddlers är logiska pussel som använder ledtrådssiffror kring ett rutnät för att skapa en bild.
Ledtrådarna finns kring hela rutnätet.
ledtrådarna är antingen horisontala, vertikala eller diagonala.
Varje ledtråd indikerar en sammanhängande grupp trianglar med samma färg.
Mellan varje grupp finns minst en tom triangel.
Ledtrådarna listas redan i rätt ordning.
Grupper med olika färger behöver måste inte ha en tom triangel emellan sig.

Lösa ett pussel

Den röda pilen indikerar ledtrådarnas riktning samt i vilken ordning de ska placeras på rutnätet.
Om vi utför en överlappningsräkning och räknar uppåt från botten, kan vi placera fem trianglar ur ledtråden 6 på rutnätet. Vi kan göra detsamma med ledtrådarna (2,3). Ledtråden 4 har redan fyra trianglar på rutnätet. Vi kan fylla i resten med bakgrundsfärgen. Det finns redan en triangel och två trianglar i raden för ledtråden 4. Vi lägger till en triangel emellan dem för att skapa en grupp om fyra.
Triangeln markerad med rött måste vara vit för att dela de två triangelgrupperna. Nu kan vi färdigställa ledtrådsraderna (2,3). Vi kan addera den fjärde triangeln som behövs i ledtråd 4 och färdigställa ledtrådsraderna (1,2). Det finns bara en tom triangel kvar för att färdigställa ledtrådarna (1,1) och därmed lösa pusslet.