Fönstret för Triddlerlösning

(Klicka på ett rött nummer för att direkt få information om den saken.)
Ledtrådarna
Varje ledtråd indikerar en sammanhängande grupp trianglar med samma färg.
Bakgrundsfärgen
Mellan varje grupp av samma färg finns minst en tom triangel (bakgrundsfärg.)
Pusselarean
Vänster/högerklick på en ledtråd sätter färgen för vänster/höger musknapp.
Vänster/högerklickrutnätet placerar vald färg.
Klicka eller dra mittenknappen för att ta bort ledtrådar eller bakgrundsrutor du har placerat.
  Backspace (sudda) - Används för att ångra 1 till 1000 steg bakåt.
Ctrl-S - Använd för att spara det du gjort på pusslet.
Shift+vänsterklick - placerar ett "o" på ledtrådarna och/eller rutnätet.

Ctrl+vänsterklick - tar bort ett "o".

Drag+Shift/Ctrl+vänsterklick - placerar/tar bort flera "o":n.
Shift+högerklick - placerar ett "Y" på ledtrådarna och/eller rutnätet.

Ctrl+högerklick - tar bort ett "Y".

Drag+Shift/Ctrl+högerklick - placerar/tar bort flera "Y":n.
Du kan också placera "o" och "Y" tillsammmans på en ledtråd eller ruta och få ett tredje alternativ att markera dina ledtrådar eller rutor på rutnätet.
Informationsmenyn

Detta visar pusslets ID, dess beskrivning och storlek, samt lösningstiden.
Om du använder läget "Dölj beskrivning" så kommer beskrivningen inte att vara synlig.
Menyn

Save (Ctrl-S) (Spara) - Använd för att spara ditt arbete på pusslet online.

Save Locally (Ctrl+Shift-S) (spara lokalt) - Använd för att spara ditt arbete på din dator (offline). Detta är endast tillgängligt för prenumeranter.

Skriv ut Använd för att skriva ut pusslet direkt från appleten.
Du kan skriva ut ett delvis löst pussel eller välja Clear All (töm allt) för att skriva ut ett pussel med ett tomt rutnät. Detta är endast tillgängligt för prenumeranter.

Clear All (töm allt) Används för att helt tömma arean. Den kommer ta bort alla trianglar du ritade i rutnätet och nollställer tiden.
Exit (Stäng) - Använd för att stänga pusselfönstret.

Zooma in (Plus) - Använd för att göra pusslet större.
Zooma ut (Minus) - Använd för att göra pusslet mindre.

Välj färgerna på Grid-linjerna och Grid5-linjerna.
Välj själv färgen för Guides - de tjocka linjerna som visar vilken rad muspekaren befinner sig på.

Systemet använder dina inställningar på alla pussel. Använd Reset Colors för att återgå till systemets standardfärger.
Detta är endast tillgängligt för prenumeranter.
Verktygsmenyn

Drag-arean Drag-området låter dig flytta panelen på skärmen genom att trycka och hålla nere musknappen medan du flyttar musen.
Du kan dra panelen ur rutan och göra det till ett svävande fönster. Om du stänger fönstret (tryck på X) flyttar panelen tillbaka till sin ursprungliga position.
Du kan även flytta det till en annan plats på skärmen (vänster, höger, botten).
Markörerna visar färgerna du valt för vänster och höger musknapp.

Om du vänsterklickar på en ledtråd ändras den vänstra markören till färgen du klickade på. Detsamma händer med den högra markören om du högerklickar på en ledtråd.

I tvåfärgerspussel används vänsterknappen för ledtrådar och högerknappen för bakgrundsfärgen som standard.
Palettpanelen:
Detta är en lista över alla färger som används i pusslet.
Varje ruta är klickbar och placerar färger på vänster/höger musknapp.

Du kan även välja färger genom att använda en tangent (1-8):
Tangent - Placerar färger på vänster musknapp.
Skift+tangent - Placerar färger på höger musknapp.

  är färgen på lösningsområdet. Använd den för att ta bort ledtrådar eller bakgrundsrutor du placerat på rutnätet.
Ändra färger:

Ledtrådsfärg:
Om du vill ändra färgen på en ledtråd - dubbelklicka på en ruta (2:a - 8:e) i palettpanelen.

Bakgrundsfärg:
om du vill ändra bakgrundsfärgen - dubbelklicka på den vänstra rutan i palettpanelen.

Lösningsområdets färg:
Om du vill ändra färgen på lösningsområdet - dubbelklicka på den högra rutan i palettpanelen.
Systemet sätter denna färg som ditt standardval för alla pussel. Använd Reset Colors (återställ färger) (under menyn View) för att återgå till systemets standardfärg. Detta är endast tillgängligt för prenumeranter.
Använd knapparna zooma in/ut för att förstora eller förmiska pusslets storlek.
Paus (Ctrl-P) - Använd för att tillfälligt sluta lösa. Klockan i infolisten stannar och ledtrådarna försvinner tills du trycker Ctrl-P igen.

Autopaus-function - om du är inaktiv i 10 minuter pausar appleten automatiskt.
Detta är endast tillgängligt för prenumeranter.
Ledtrådarna Bakgrundsfärgen Pusselarean Informationsmenyn Menyn Verktygsmenyn Rutnät Grid5 Guider vänsterklicka Högerklicka vänsterklicka vänsterklicka Högerklicka Högerklicka Mittenknappsklick