Návody k řešení Griddlerů

Jednoduchý obrázek   komplexní logika #2
Obrázek s trojúhelníky   Vylučování barev
Řešení více řádek najednou   Příklad 7: Komplexní logika s barvami
komplexní logika   Příklad 8: Další logka s barvami

řešení více řad najednou

Zde je příklad MLS (Multi Line Solving - multiřádkové řešení).
Tento typ logiky vyžaduje podívat se na legendu vždy ve více řádcích nebo sloupcích.

Podívejte se na poslední řádek. Pokud zjistíme, kam dát skupinu 10 čtverců, velice nám to pomůže.

Nejprve se podívejte, co se stane, když vybarvíte posledních 10 čtverců černou a vyplníte ostatní sloupce. Protože v legendě v 19. řádku máme 1,1, porušili jsme legendu řádků (označeno červenými tečkami). 10 nemůžeme umístit v této pozici.
Ve skutečnosti můžete vidět, že každá skupina 10 čtverců, která obsahuje 13. čtverec (označený zelenou šipkou), je nevhodná, protože by to znamenalo označit i 12. čtverec a tak vytvořit skupinu "2" (zakroužkováno červeně), což odporuje legendě "1" v 19. řádku.
Tudíž můžeme vybílit 13. čtverec (označený červenou tečkou) a všechny čtverce napravo. Máme teď skupinu 8, kterou můžeme s jistotou vybarvit černě.
Podívejme se teď na "8" v posledním sloupci (označená červenou šipkou). Musíme vytvořit skupinu 8 černých čtverců. Víme však, že v 19. sloupci (zakroužkovaný červeně) můžeme mít vybarveny jen skupiny nejvýše 2 čtverců. Jak vidíte, eliminuje se nám tím prvních 6 čtverců ve sloupci.
Tohle pole musí být také bílé.
Pokusme se teď umístit skupinu 8 čtverců dolů. Použitím stejné logiky musí být černé čtverce označené X též bílé.
Když už jsme tyto čtverce vybarvili bíle, můžeme lehce vybarvit skupinu 7 černých čtverců. Toto by byl náš výsledek. jak vidno, pomocí jednoduchého MLS můžeme dosáhnout velký skok hned na začátku řešení.
Jednoduchý obrázek  |  Obrázek s trojúhelníky  |  Řešení více řádek najednou
komplexní logika  |  komplexní logika #2  |  Vylučování barev
Příklad 7: Komplexní logika s barvami  |  Příklad 8: Další logka s barvami
Pravidla | Další příklady | Okno řešení | Pomoc při řešení