Návody k řešení Griddlerů

Jednoduchý obrázek   komplexní logika #2
Obrázek s trojúhelníky   Vylučování barev
Řešení více řádek najednou   Příklad 7: Komplexní logika s barvami
komplexní logika   Příklad 8: Další logka s barvami

Další logika s barvami

Zde jsou další tři příklady ilustrující barevnou logiku.

Příklad A:
V řádku máme dvě "O" oddělená dvěma prázdnými čtveečky. Mezi ně by se vešel blok dvou červených. Ale obě červené legendy jsou větší než dva (v tomto případě jsou obě trojky).

Proto můžeme doplnit prázdné čtverečky mezi "O" dalšími "O".

Příklad B:
V tomto případě máme vyplněné dva černé čverečky. Jsou oddělené dvěma prázdnými čtverečky. Tyto prázdné čtverečky nemůžeme vyplnit červenou, protože obě červené legendy jsou větší než dva. Nemůžeme je vyplnit ani bílou barvou pozadí, protože to by naznačovalo, že v řadě máme vedle sebe dvě černé legendy (což nemáme).

A takto by vypadal, kdyby byl čtverec částí legendy 7.

Příklad C:
Zde máme blok dvou černých. Na začátek a konec řádku jsme umístili "O". Dá se zde udělat ještě něco?

Možnost č. 1: Existující blok je první legenda
Je-li blok první legenda, pak všechno před ním musí být bílé (barva pozadí).

Možnost č. 2: Existující blok je poslední legenda (černá 3)
Je-li blok částí poslední legendy, víme, že před ní MUSÍ být minimálně jeden bílý a jeden černý čtvereček a až potom červené čtverečky.

V každém případě můžeme před tento blok černých čtverečků doplnit další dvě "O", čímž naznačíme, že mohou být jen černé nebo pozadí. Výsledek bude vypadat takto:

Jednoduchý obrázek  |  Obrázek s trojúhelníky  |  Řešení více řádek najednou
komplexní logika  |  komplexní logika #2  |  Vylučování barev
Příklad 7: Komplexní logika s barvami  |  Příklad 8: Další logka s barvami
Pravidla | Další příklady | Okno řešení | Pomoc při řešení