Príručka Griddlers - Riešenie krížoviek

Príklad 1: Jednoduchý obrázok   Príklad 5: Komplexná logika (b)
Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi   Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 3: Multi-riadkové riešenie   Príklad 7: Komplexná logika s farbami
Príklad 4: Komplexná logika (a)   Príklad 8: Ďalšia logika s farbami

Príklad 3: Multi-riadkové riešenie

Tu je príklad MLS (Multi Line Solving - multiriadkové riešenie).
Tento typ logiky vyžaduje pozerať sa na legendu vždy vo viacerých riadkoch alebo stĺpcoch.

Pozrite sa na posledný riadok. Ak zistíme, kam dať skupinu 10 štvorcov, bude to pre nás veľká pomoc.

Najskôr sa pozrite, čo sa stane, keď vyfarbíte posledných 10 štvorcov čiernou a vyplníte ostatné stĺpce. Keďže v legende v 19. riadku máme 1,1, porušili sme legendu riadkov (označené červenými bodkami). 10 nemôžeme umiestniť v tejto pozícii.
V skutočnosti môžete vidieť, že každá skupina 10 štvorcov, ktorá obsahuje 13. štvorec (označený zelenou šípkou), je nevhodná, pretože by to vyžadovalo označiť aj 12. štvorec a tak vytvoriť skupinu "2" (zakrúžkované červenou), čo odporuje legende "1" v 19. riadku.
Preto môžeme s určitosťou nabielo vyfarbiť 13. štvorec (označený červenou bodkou) a tiež všetky štvorce napravo. Teraz máme skupinu 8, ktorú môžeme s istotou vyfarbiť na čierno.
Pozrime sa teraz na "8" v poslednom stĺpci (označená červenou šípkou). Musíme vytvoriť skupinu 8 čiernych štvorcov. Vieme však, že v 19. stĺpci (zakrúžkovaný červenou) môžeme mať vyfarbené len skupiny maximálne 2 štvorcov. Ako vidíte, eliminuje sa nám tým prvých 6 štvorcov v stĺpci.
Čierny štvorec označený X musí byť tiež biely.
Pokúsme sa teraz umiestniť skupinu 8 štvorcov naspodok. Použitím rovnakej logiky musia byť čierne štvorce označené X tiež biele.
Keď už sme tieto štvorce vyfarbili bielou, môžeme ľahko vyfarbiť skupinu 7 čiernych štvorcov. Toto by bol náš výsledok. Ako vidno, pomocou jednoduchého MLS môžeme dosiahnuť veľký skok hneď na začiatku riešenia.
Príklad 1: Jednoduchý obrázok  |  Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi  |  Príklad 3: Multi-riadkové riešenie
Príklad 4: Komplexná logika (a)  |  Príklad 5: Komplexná logika (b)  |  Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 7: Komplexná logika s farbami  |  Príklad 8: Ďalšia logika s farbami
Pravidlá | Pozrite si ďalšie príklady | Okno riešenia | Pomoc pri riešení