Príručka Griddlers - Riešenie krížoviek

Príklad 1: Jednoduchý obrázok   Príklad 5: Komplexná logika (b)
Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi   Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 3: Multi-riadkové riešenie   Príklad 7: Komplexná logika s farbami
Príklad 4: Komplexná logika (a)   Príklad 8: Ďalšia logika s farbami

Príklad 6: Eliminácia farieb

Začnime jednoduchým obrázkom s 3 farbami.

Pozrime sa na prvý riadok. Červenú 1 je možné vyplniť jednoducho. Len jeden stĺpec sa začína červeným štvorcom, takže červenú musíme umiestniť tu.

Teraz sa už nedá tak ľahko zistiť, kam patria ostatné červené. Použime Shift+ľavé tlačidlo myši a symbolom "O" označme všetky štvorce, o ktorých vieme, že NEMÔŽU byť červené.
Riešenie červenej časti obrázka bude takto jednoduchšie. Teraz ľahšie vidíme, kam môžeme doplniť ďalšie červené štvorce. Dopĺňajte ďalšie červené štvorce a označujte nie červené štvorce kombináciou Shift+ľavé tlačidlo myši. Oveľa ľahšie uvidíme, kde pokračovať. Pamätajte si však, že "O" vylučuje iba červenú farbu - nie čiernu!
Príklad 1: Jednoduchý obrázok  |  Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi  |  Príklad 3: Multi-riadkové riešenie
Príklad 4: Komplexná logika (a)  |  Príklad 5: Komplexná logika (b)  |  Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 7: Komplexná logika s farbami  |  Príklad 8: Ďalšia logika s farbami
Pravidlá | Pozrite si ďalšie príklady | Okno riešenia | Pomoc pri riešení