Griddlerhandledning - Pussellösning

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel   Exempel 5: Komplex Logik (b)
Exempel 2: Ett Triangelpussel   Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 3: Flerradslösning   Exempel 7: Komplex Färglogik
Exempel 4: Komplex Logik (a)   Exempel 8: Mer Färglogik

Exempel 5: Komplex Logik (b)

Ett annat pussel som utmanat våra lösare beskrivs här:

Genom att använda enkel logik kan vi bara fylla i så här mycket.
Låt oss titta på rutan som är inringad med grönt. Genom att titta på ledtrådarna vet vi att detta kan vara ledtråd "1" eller ledtråd "7". Återigen, låt oss titta på båda möjligheterna.
Här är hur pusslet skulle se ut om rutan var ledtråd "1".
Här är hur pusslet skulle se ut om rutan var början på ledtråd "7".
Du kan se att i vilket fall som helst måste den ruta markerad med en röd prick vara vit.
Exempel 1: Ett Enkelt Pussel  |  Exempel 2: Ett Triangelpussel  |  Exempel 3: Flerradslösning
Exempel 4: Komplex Logik (a)  |  Exempel 5: Komplex Logik (b)  |  Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 7: Komplex Färglogik  |  Exempel 8: Mer Färglogik
Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa