Griddlerhandledning - Pussellösning

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel   Exempel 5: Komplex Logik (b)
Exempel 2: Ett Triangelpussel   Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 3: Flerradslösning   Exempel 7: Komplex Färglogik
Exempel 4: Komplex Logik (a)   Exempel 8: Mer Färglogik

Komplex Färglogik

De svåra tre eller fler färgade pusslena är nästan omöjliga att lösa utan både "X" och "O" visade i Extra Verktyg delen. Exempel 6 visade hur man placerar "O" på ställen i pussled för att visa på delar som bara kan vara svarta. För att bygga ut på detta, kan du anävnda "X" för att visa rutor som bara kan vara den andra färgen (i detta fall röd).

Låt oss titta på denna rad.

Vi kan placera "O" på den första rutan för svart ledtråd "1". Vi kan även placera de sista två rutorna för svart ledtråd "2". Kan vi göra något mer här?

På ytan verkar det som om vi inte kan det. Vi har inte nog med information för att fylla i någon av de tre röda ledtrådarna. Med låt oss titta närmare.

Den svarta rutan kan göras genom tre olika ledtrådar.

Fall 1 - Den första ledtråden
Låt oss anta att den svarta rutan är från (svart 1) ledtråden. Då måste alla rutor före den vara vita, precis som bilden visar.

Fall 2 - Mitten ledtråden
Låt oss nu anta att den svarta rutan i mitten är från den mellersta ledtråden (svart 2). Rutan som skulle komplettera sekvensen kan vara på vardera sidan efter rutan:

eller före rutan:

Oavsett var den andra svarta rutan blir placerad så vet vi att de tre rutorna före MÅSTE vara röda eller vita (bakgrundsfärgen). Alltså kan de rutor som är markerade i grönt INTE vara svarta.


Fall 3 - Den sista ledtråden
Den sista möjligheten är att den svarta rutan är från den sista ledtråden (svart 2). Om det är så, måste raden fyllas i på detta sätt:

Som du kan se spelar det ingen roll var denna svarta ruta kommer ifrån. Den sjunde och åttonde rutan kan inte vara svarta, alltså fylls de i med "X" för att visa på "enbart rött" (eller bakgrundsfärg).

Liknande logik kan användas på andra sidan av den svarta rutan för att uppnå följande slutgiltliga resultat.

Om du vill öva på detta så finns det ett suveränt pussel som använder sig mycket av denna form av logik: Corn.

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel  |  Exempel 2: Ett Triangelpussel  |  Exempel 3: Flerradslösning
Exempel 4: Komplex Logik (a)  |  Exempel 5: Komplex Logik (b)  |  Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 7: Komplex Färglogik  |  Exempel 8: Mer Färglogik
Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa